• Instalacje przemysłowe
    technologia projekt
  • Instalacje przemysłowe
    montaż spawanie
  • Instalacje przemysłowe
    modernizacja instalacji konstrukcje

Oferta

Do tej pory zrealizowaliśmy ponad 350 różnego rodzaju projektów. Głównie dla przemysłu: spożywczego, browarniczego, mleczarskiego, kosmetycznego, farmaceutycznego, cukrowniczego oraz papierniczego.

Dzięki własnemu zapleczu technicznemu wyposażonemu w nowoczesne maszyny do obróbki stali jesteśmy w stanie wykonać szeroki zakres usług. W tym prefabrykację elementów instalacji oraz konstrukcji, produkcję maszyn, urządzeń, podzespołów, skidów itp.

Posiadamy doświadczenie w montażu między innymi: stacji mycia CIP, syropiarni, pasteryzatorów, instalacji czekolady z rur dwupłaszczowych, instalacji warzelni oraz tankofermentatorów dla browarów, instalacji sprężonego powietrza, kompletnych stacji uzdatniania wody, prefabrykacji elementów instalacji na warsztacie, wykonanie skidów itp.

Nasze doświadczenie zostało zdobyte na wielu budowach w kraju i za granicą (Niemcy, Szwajcaria, Finlandia, Szwecja, Norwegia, Ukraina, Białoruś, Holandia, Stany Zjednoczone, Hiszpania, Węgry, Serbia, Rumunia, Włochy, Belgia, Dania, Czechy, Słowacja, Anglia, Algieria, Francja).

Ponad 20 letnie doświadczenie w prowadzeniu powyższych prac pozwala na wykonanie powierzonych nam zadań według najwyższych standardów.

Jesteśmy zainteresowani współpracą z solidnymi firmami, z którymi moglibyśmy kooperować długoterminowo na zasadach partnerskich.

Copyright © by P.U.P.H. POLINOX. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wzrost konkurencyjności POLINOX poprzez zakup urządzeń do wykonywania instalacji technologicznych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2007 – 2013.