• Instalacje przemysłowe
    technologia projekt
  • Instalacje przemysłowe
    montaż spawanie
  • Instalacje przemysłowe
    modernizacja instalacji konstrukcje

utrzymanie ruchu w zakładach przemysłowych

Utrzymanie ruchu w zakładach przemysłowych – podczas pracy maszyn, urządzeń mechanicznych oraz elektrycznych zdarzają się awarie. Podstawowym celem działania służb utrzymania ruchu są działania doraźne mające na celu przywrócenie pełnej sprawności urządzeń. Ponadto służby te konserwują maszyny i urządzenia w celu ich długotrwałej pracy. Odpowiednia diagnostyka, ocena oraz kontrola maszyn i urządzeń powoduje zmniejszeni ryzyka zatrzymania produkcji z powodu awarii. Tym samym zmniejszają się straty firmy które powstają w wyniku przestojów w produkcji.

  • 1. serwis instalacji.
  • 2. serwisowanie maszyn i urządzeń.
Copyright © by P.U.P.H. POLINOX. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wzrost konkurencyjności POLINOX poprzez zakup urządzeń do wykonywania instalacji technologicznych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2007 – 2013.