• Instalacje przemysłowe
  technologia projekt
 • Instalacje przemysłowe
  montaż spawanie
 • Instalacje przemysłowe
  modernizacja instalacji konstrukcje

stacja uzdatniania wody

Stacja uzdatniania wody – jest to zespół urządzeń służących przygotowaniu wody w taki sposób, aby nadawała się do dalszego wykorzystania w procesach produkcyjnych danego odbiorcy. Montaż stacji uzdatniania wody dokonuje się w celu oczyszczenia i modyfikowania własności wody. Podstawowe zadania SUW: filtrowanie ciał stałych, neutralizowanie bakterii, zmniejszanie twardości wody, likwidowanie koloru, zapachu i posmaku.

 • 1. instalacja uzdatniania wody

  W skład S.U.W. mogą wchodzić: filtry z węglem aktywnym, odgazowywacze, dekarbonizatory wody, stacje demineralizacji wody, zestawy filtrujące, stacje nanofiltracji, instalacje filtrów ciśnieniowych, stacje odwróconej osmozy, stacje zmiękczania wody, instalacja selektywnej wymiany jonowej, pompy przesyłowe, lampy UV, hydrofory,

 • 2. wykonanie kompletnej stacji na podstawie dokumentacji klienta,

  instalacje stacji uzdatniania wody wykonana jest głównie ze stali nierdzewnej która jest montowana na konstrukcjach ze stali nierdzewnej.

 • 3. projektowanie stacji uzdatniania wody,
 • 4. stacja filtrów,
 • 5. stacja filtrów wody,
 • 6. filtracja wody,
 • 7. stacja uzdatniania wody,
 • 8. stacja osmozowania wody,
Copyright © by P.U.P.H. POLINOX. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wzrost konkurencyjności POLINOX poprzez zakup urządzeń do wykonywania instalacji technologicznych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2007 – 2013.