• Instalacje przemysłowe
  technologia projekt
 • Instalacje przemysłowe
  montaż spawanie
 • Instalacje przemysłowe
  modernizacja instalacji konstrukcje

obróbka plastyczna blach

Obróbka plastyczna blach – polega na szeregu procesach mających na celu trwałą zmianę kształtu blach w celu uzyskania zamierzonego kształtu.

 • 1. zaginanie blach przy użyciu pras krawędziowych hydraulicznych,

  Zaginanie – oferujemy usługę gięcia blach przy użyciu pras krawędziowych o dużej sile nacisku. Posiadane przez nas maszyny cechuje wysoka klasa powtarzalności wyrobu.

 • 2. walcowanie blach,

  Walcowanie – obróbka plastyczna polega na formowaniu materiałów poprzez użycie siły nacisku oraz obrotu na walcach, tarczach, rolkach. Elementy mogą mieć kształt okrągły lub eliptyczny. Walcowanie wykonujemy na walcarkach wielowalcowych.

 • 3. wyoblanie blach.

  Wyoblanie – obróbka w której wykorzystuje się podatność materiałów na odkształcenie plastyczne szczególnie blach, bez przerwania ich ciągłości, wykorzystująca ruch obrotowy krążka blachy, którego krawędzie dociskane są przez rolki i stopniowo odchylane od początkowego położenia, aż do utworzenia symetrycznie i gładko wywiniętych krawędzi. Głównie wykorzystywana jest do wyoblania dennic.

Copyright © by P.U.P.H. POLINOX. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wzrost konkurencyjności POLINOX poprzez zakup urządzeń do wykonywania instalacji technologicznych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2007 – 2013.