• Instalacje przemysłowe
  technologia projekt
 • Instalacje przemysłowe
  montaż spawanie
 • Instalacje przemysłowe
  modernizacja instalacji konstrukcje

izolacja rurociągów

Izolacja rurociągów – głównym celem montażu izolacji jest zapobieżenie stratom wynikającym z przedostawaniem się energii na zewnątrz elementów izolowanych. Rozróżniamy izolacje ciepłochronne oraz zimnochrone. Materiałem izolującym może być np pianka (w otulinie lub zalewana), wełna mineralna, kauczuk. Materiał izolacyjny jest chroniony przed uszkodzeniem zewnętrznym poprzez płaszcz ochronny. Zwykle montujemy płaszcz z blachy nierdzewnej, blachy aluminiowej lub ocynkowanej. Opcja ekonomiczną jest wykonanie płaszcza z PCV. Nie jest to jednak materiał zbyt trwały i montowany w złym miejscu często ulega uszkodzeniu poprzez działanie sił zewnętrznych. W rezultacie zakłady pracy ponoszą dodatkowe koszty związane ze stratami energii na instalacjach. Izolację należy wykonać starannie , aby nie tworzyły się mostki termiczne.

 • 1. izolacja ciepłochronna,
 • 2. izolacja zimnochronna,
 • 3. izolacja pianką poliuretanową.
Copyright © by P.U.P.H. POLINOX. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wzrost konkurencyjności POLINOX poprzez zakup urządzeń do wykonywania instalacji technologicznych.
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu operacyjnego na lata 2007 – 2013.